קטע:מצודות על ירמיהו י ז

מצודת דוד

"כי לך יאתה" - כי לך נתרצה דבר היראה

"כי בכל חכמי וגו'" - כי היראה ממך תקועה בלב כל חכמי וגו' ממה שהם רואים שאין כמוך אף בצבא השמים (אבל יחשבו שגם להם מועיל העבודה)

"מי לא יראך" - מי לא יפחד ממך אתה מלך על כל העמים שהם נתונים תחת מערכת השמים

מצודת ציון

"יאתה" - ענין רצוי כמו ויאותו הכהנים (מלכים ב' יג)