קטע:מצודות על ירמיהו י ו

מצודת דוד

"בגבורה" - במה שאתה מתגבר עליהם לבטל הוראתם

"מאין כמוך" - ממה שאנו רואים שאין כמוך ה' לכן גדול אתה על כל צבא השמים