קטע:מצודות על ירמיהו יט יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כן אעשה" - כמו שאמרתי כן אעשה וגו'

"כתופת" - ר"ל מלאה הרוגים כתופת שהיא מלאה מהרוגי הילדים המומתים לעכו"ם