פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו יט טו

מצודת דוד

"כי הקשו" - לבל יוכלו להפך אלי פניהם והוא ענין מליצה

"ועל כל עריה" - הערים הסמוכים לה

מצודת ציון

"הקשו" - מלשון קשה

"ערפם" - הוא אחורי הפנים והצואר