קטע:מצודות על ירמיהו יט ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לשמה" - לתמהון ולהיות שורקין עליה

מצודת ציון

"לשמה" - לתמהון

"ולשרקה" - ענין השמעות קול בקבוץ השפתים ודרכו לעשותו כשרואים דבר חשוב שנחרב

"ישום" - יתמה