קטע:מצודות על ירמיהו יט ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"גיא ההרגה" - כי יפלו שם הרוגים רבים

"בן הנם" - הגיא שעמד בו בית הבמות קראו בן הנם ע"ש נהימת הבן הנשרף

"ולא יקרא" - אז לא יקרא

"התופת" - בית הבמות קראו תופת לפי שהיו מקישים שם בתופים לבל ישמע האב בנהימת הבן כשהוא נשרף ויכמרו רחמיו