קטע:מצודות על ירמיהו יט ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ולא עלתה וגו'" - לשאול דבר כזאת

"ולא דברתי" - אפילו דבור בעלמא מבלי צווי ואזהרה

"עולות לבעל" - להיות לעולות לבעל

"אשר לא צויתי" - אפילו לפני לא צויתי להקריב בנים ובנות