קטע:מצודות על ירמיהו יט א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בקבק" - צלוחית מן יוצר חרס

"ומזקני וגו'" - מוסב על הלוך ור"ל הלוך אתה וגם מזקני העם וגו' ילכו עמך

מצודת ציון

"בקבק" - כן שם הכלי שפיה צר על כי בעת ישפך ממנה נשמע כעין קול בקבק וכן ובקבק דבש (מלכים א' יד)

"יוצר חרש" - אומן חרס