קטע:מצודות על ירמיהו יח כב

מצודת דוד

"ופחים" - הצפינו רשתות ללכוד רגלי וכפל הדבר במ"ש

"כרו שוחה" - חפרו בור ללכדני ר"ל יעצו עלי רעות

"פתאום" - לבל ידעו להזהר מהם

"זעקה" - זעקת שבר

מצודת ציון

"גדודי" - צבאות עם

"ופחים" - מלשון פח ורשת

"טמנו" - ענין הצפנה