קטע:מצודות על ירמיהו יח יג

מצודת דוד

"שערורית" - דבר מגונה עשתה הרבה מאד בתולת ישראל המיוחדת לאל כבתולה בבית אביה המיוחדת למי שישאנה

"מי שמע כאלה" - מי מאנשים שמע כדברים האלה לומר נלך בשרירות הלב

מצודת ציון

"שערורית" - ענין דבר מגונה ומכוער כמו שמה ושערורה (לעיל ה)