קטע:מצודות על ירמיהו יח יא

מצודת דוד

"יוצר" - בורא עליכם רעה וחושב להפרע בה ממכם לכן שובו עתה כל איש מדרכו וגו'

"ועל יושבי" - ואל יושבי

"איש יהודה" - אנשי יהודה

מצודת ציון

"יוצר" - בורא ומחדש

"ומעלליכם" - מעשיכם