קטע:מצודות על ירמיהו יז יח

מצודת דוד

"ומשנה שברון" - שבר כפול ר"ל שבר על שבר שברם

"יחתו" - הם ישברו ביד האויב

"יבושו רודפי" - בעת ילכו גולה

מצודת ציון

"ומשנה" - ענין כפל