קטע:מצודות על ירמיהו יז יג

מצודת דוד

"בארץ יכתבו" - בספר יכתבו לרדת בתחתיות הארץ בעמקי השאול על כי עזבו מקור הנובע מים חיים וחוזר ומפרש את ה' שמשפיע הטובה בכל עת כמקור הנובע

"וסורי" - הסרים ממני והוא מאמר הנביא בדבר האל

"כל עוזביך" - כל העוזבים אותך ובוטחים באדם ראוי הוא שיבושו

"מקוה ישראל ה'" - לכן מהראוי שתקוות ישראל יהיה אל ה' הואיל ונטעת שכינתך ביניהם

מצודת ציון

"מקוה" - מלשון תקוה

"וסורי" - מלשון הסרה

"מקור" - מעין