קטע:מצודות על ירמיהו יז טו

מצודת דוד

"הנה המה" - הקמים עלי אומרים אלי בלעג איה דבר ה' יבוא עתה ונראה אם האמת אתך כי יחשבו שמלבי אני בודאם לשנאתי אותם

מצודת ציון

"נא" - עתה