קטע:מצודות על ירמיהו יד כ

מצודת דוד

"ידענו" - מכירים אנו שהרשענו אנחנו וגם מכירים אנו בעוון אבותינו כי כולנו חטאנו לך כמונו כמוהם