קטע:מצודות על ירמיהו יד יב

מצודת דוד

"כי בחרב" - אלא אכלה אותם בחרב וגו'

"כי יצומו" - אף כי עצמם יצומו לא ישמע אל תפלתם אשר יתפללו ביום הצום ואף אם יעלו עולה ומנחה אינני מרוצה להם כל עוד שאוחזים במעשיהם

מצודת ציון

"יצומו" - ענין תענית

"רנתם" - ענין תפלה