פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו יד א

מצודת דוד

"על דברי" - על ענין מניעת הגשמים

מצודת ציון

"על דברי" - על ענין וכן על דבר פעור (במדבר כה)

"הבצרות" - ענין מניעה כמו לא יבצר מהם (בראשית יא)ור"ל מניעת הגשמים וכן בשנת בצורת (לקמן יז)