קטע:מצודות על ירמיהו יג יט

מצודת דוד

"הגלת שלומים" - ר"ל גלות שלימה כי כשגלה יכניה נשארו רבים מהשרים וכל עם הארץ לכן אמר עתה בגלות צדקיה יהיה גלות שלימה כי יגלו כולם

"ערי הנגב" - הם ערי יהודה שהמה בדרום א"י

"סוגרו ואין פותח" - ר"ל הרי הם חרבים ולכן סוגרו ואין מי פותח כי הואיל ואין שם אדם מי יפתח שערי העיר

"הגלת יהודה כולה" - כל יהודה גלה

מצודת ציון

"שלומים" - מלשון שלם והכל