קטע:מצודות על ירמיהו יג יג

מצודת דוד

"היושבים לדוד" - ר"ל זרע דוד היושבים על כסא המלוכה

"הכהנים" - כהני הבעל

"הנביאים" - נביאי השקר

"הנני ממלא וגו'" - ר"ל דברי המה למשל לומר כמו הנאד על שהוא ראוי ליין כן אמלא את כל יושבי ארץ יהודה וגו' שכרון ר"ל יהיו מבולבלים מהצרות כמו השכור המבולבל ביינו כי כן ראוי להם וכן יהיו