קטע:מצודות על ירמיהו יג ט

מצודת דוד

"ככה" - כמו השחתת האזור כן אשחית את גאון וגו'

"הרב" - המרובה מאד

מצודת ציון

"גאון" - מלשון גאות ורוממות