קטע:מצודות על ירמיהו יג ד

מצודת דוד

"פרתה" - לנהר פרת

"וטמנהו שם" - תצפינו שם בשן הסלע

מצודת ציון

"וטמנהו" - ענין הסתרה

"בנקיק הסלע" - בשן הסלע הבולט וכן ובנקיקי הסלעים (ישעיהו ז)