פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו יג א

מצודת דוד

"ובמים לא תביאהו" - לא תכבסו לנקותו מן הזיעה

"ושמתו על מתניך" - למען ימלא זיעה וימהר להרקיב

"אזור" - חגורה של פשתן

מצודת ציון

"אזור" - חגורה

"מתניך" - חלציך