קטע:מצודות על ירמיהו יב יד

מצודת דוד

"הנני נותשם" - אעקור אותם מאדמתם ללכת גולה

"ואת בית יהודה" - וגם בית יהודה אעקור מתוכם ולפי שהעכו"ם ההם שוכנים סביבות ארץ ישראל לכן אמר אתוש מתוכם

"שכני הרעים" - שכני א"י הרעים הנוגעים לרעה בנחלת ישראל

מצודת ציון

"הנוגעים" - ר"ל להרע וכן הנוגע באיש הזה (בראשית כו)

"נותשם אתוש" - ענין עקירה כמו לנתוש ולנתוץ (לעיל א)