קטע:מצודות על ירמיהו יב טז

מצודת דוד

"ונבנו" - אז יהיו בנוים ומתקיימים בתוך עמי ר"ל דומים ושווים לעמי

"אם למוד ילמדו" - אם העכו"ם ילמדו דרכי עמי להאמין בה' ולהשבע בי לומר בשבועתם חי ה' כאשר בתחלה למדו הם את עמי להשבע בבעל

מצודת ציון

"ונבנו" - מלשון בנין