קטע:מצודות על ירמיהו יב טו

מצודת דוד

"אשוב ורחמתים" - את כל הכבושים אף מן העכו"ם