קטע:מצודות על ירמיהו יב ו

מצודת דוד

"אל תאמן בם" - שכמה אוהבים אותך עם שמדברים עמך דברים טובים ורכים ומהם תקח ראיה לרשעת כל העם הזה ומוסב למעלה לומר בעבור כ"ז נתתי הכח ביד נ"נ להיות מטה זעמי

"בגדו בך" - והמה לך לאויבים

"קראו וגו'" - אספו קבוצת אנשים לרדוף אחריך

מצודת ציון

"מלא" - ענין קבוץ כמו קראו מלאו (לעיל ד)