קטע:מצודות על ירמיהו יא כג

מצודת דוד

"שנת פקודתם" - השנה אשר אזכור עליהם עוונם להשיב גמול

מצודת ציון

"ושארית" - ענין שיור