פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו יא כב

מצודת דוד

"בניהם" - הקטנים

"הבחורים" - ההולכים במלחמה

מצודת ציון

"פוקד" - ענין זכרון