קטע:מצודות על ירמיהו יא יא

מצודת דוד

"וזעקו אלי" - להושיע למו

"אשר לא יוכלו" - בכח הזרוע