קטע:מצודות על ירמיהו יא ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ועשיתם אותם" - עשו המצות אשר בעבורם כרתי הברית

"את כל הדברים" - אשר אני אומר אליך

מצודת ציון

"ובחוצות" - בשוקים