קטע:מצודות על ירמיהו ט כ

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בחורים" - וכן הכרית הבחורים מן הרחובות ששם מנהגם ללכת תמיד

"כי עלה וגו'" - אף כי סגרנו שערי הארמון לבלי תת לבוא האויב הממית הנה עלה דרך החלונות ודרך שם בא אל הארמונות ור"ל לא הועלנו בכל התחבולות וההתחכמות למנוע האויב

"להכרית" - והיה בדעתו להכרית קבוצת העוללים מן החוץ שהוא מקום ששוחקים שם התינוקות כי הרג כולם ואין מי ישחק בחוצות

מצודת ציון

"בארמנותינו" - מלשון ארמון ופלטרין

"עולל" - כן יקרא ילדים רכים כמו עוללים שאלו לחם (איכה ד)

"מחוץ" - משוק