מצודות על ירמיהו ט יז


מצודת דוד

"ותמהרנה" - הן תמהרנה להרים בעבורינו קול יללה למען יתעוררו לבבינו ותרדנה עינינו דמעה

"יזלו מים" - יטיפו מי דמעת הבכי וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ותשנה" - כמו ותשאנה באל"ף

"ותרדנה" - מלשון ירידה

"ועפעפינו" - הוא אישון העין

"יזלו" - מלשון הזלה ונטיפה