קטע:מצודות על ירמיהו ט י

מצודת דוד

"לגלים" - כי ינתצו הבתים ויהיו גלי אבנים ויהיו מדור לתנים כי דרכם לשכון בין גלי אבנים

"מבלי יושב" - כי כולם ילכו בגלות

מצודת ציון

"לגלים" - ענין תל ודגור כמו עד הגל הזה (בראשית לא)

"מעון" - מדור כמו למעון קדשו (דברי הימים ב' ל)

"תנים" - מין נחש