קטע:מצודות על ירמיהו ט א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"עצרת" - קבוצת אנשים בוגדים

"ואעזבה" - אז הייתי עוזב את עמי ללכת מאתם אל מלון המדבר

"מי יתנני במדבר" - מי יתן לי לצרכי להיות במדבר מקום מלון להולכי אורח

מצודת ציון

"מלון" - מקום ללון

"אורחים" - הולכי אורח

"עצרת" - קבוצת וכן קראו עצרה (יואל ב)