קטע:מצודות על ירמיהו טז יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לכן" - ר"ל הואיל והצרות יהיו מרובות כ"כ לכן תהיה הגאולה ממנה חשובה עד מאד כי אז לא יאמר עוד מי בשבועתו חי ה' אשר העלה וגו' מארץ מצרים

מצודת ציון

"העלה" - מלשון עליה