קטע:מצודות על ירמיהו טז י

מצודת דוד

"על מה" - בעבור מה

"ואמרו אליך" - ואם יאמרו אליך