מצודות על ירמיהו טז ט


מצודת דוד

"קול חתן" - קול שמחת חתן

"לעיניכם ובימיכם" - היא היא וכפל הדבר במ"ש

"הנני משבית" - אבטל ואמנע מן המקום הזה וגו'

מצודת ציון

"משבית" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)