קטע:מצודות על ירמיהו ח כג

מצודת דוד

"מי יתן" - הלואי והיה ראשי מלא מי בכי ועיני היה מקור הנובע דמעה והייתי אז בוכה יומם ולילה על חללי בת עמי

מצודת ציון

"מי יתן" - ענינו כמו הלואי וכן מי יתן והיה לבבם וכו' (דברים ה)

"מקור" - מעין

"את חללי" - על חללי וכן ויתנכלו אותו (בראשית לז)תרגם אונקלוס וחשיבו עלוהי