קטע:מצודות על ירמיהו ח ח

מצודת דוד

"אכן" - באמת הנה לחנם עשה העושה את הקולמוס לכתוב ספר התורה ולחנם היו הסופרים שכתבו את התורה הואיל ואינכם מקיימים אותה

"ותורת וגו'" - ר"ל יודעים אנו את התורה

מצודת ציון

"איכה" - כמו איך

"לשקר" - על חנם

"עט" - קולמוס כמו עט סופר מהיר (תהלים מה)