קטע:מצודות על ירמיהו ח א

מצודת דוד

"יושבי ירושלים" - מיתר העם

"הנביאים" - נביאי השקר

"הכהנים" - כהני הבעל

"יוציאו" - האויבים הבאים יוציאום מקבריהם לבזותם