פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו ז לד

מצודת דוד

"והשבתי וגו'" - ר"ל לא ישמעו עוד שמה קול ששון וגו' כי לחרבה תהיה ולא ישאר בה איש

מצודת ציון

"והשבתי" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

"לחרבה" - מלשון חורבן