קטע:מצודות על ירמיהו ז ל

מצודת דוד

"שמו שקוציהם" - עכו"ם המתועב שמו בבה"מ לטמא אותו

מצודת ציון

"שקוציהם" - מלשון שקץ ותועבה