קטע:מצודות על ירמיהו ז כז

מצודת דוד

"ודברת" - אמר ה' לירמיהו כאשר תדבר אליהם את כל הדברים האלה ידעתי אשר לא ישמעו אליך ויברחו להם ואם תקרא אליהם ידעתי אשר לא יענו לך

מצודת ציון

"יענוכה" - מלשון עניה ותשובה