פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו ז כו

מצודת דוד

"הרעו" - עשו רעות עוד יותר מאבותם

"ולא שמעו אלי" - אנשי הדור הזה

"ויקשו את ערפם" - הוא ענין מליצי כאלו נתקשה ערפם עד שא"א להם להחזיר הפנים מול המקום ואחז במשל מבן אדם לחבירו שאינו רוצה להחזיר הפנים מול חבירו לשמוע דבריו

מצודת ציון

"ויקשו" - מלשון קשה

"ערפם" - הוא מול הפנים