פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו ז כד

מצודת דוד

"במועצות" - בעצתם מה שהראה להם לבם הרע ר"ל מה שחמדו והתאוו

"ויהיו לאחור" - הלכו לאחור ולא לפנים ר"ל בכל יום היו פוחתים והולכים בעבודת ה' ולא היו מוסיפים והולכים

"ולא שמעו" - אף יוצאי מצרים לא שמעו וגו'

מצודת ציון

"במועצות" - מלשון עצה

"בשרירות" - ענין הבטה וראיה כמו אשר שוררו אנשים (איוב לו)

"לפנים" - להלן מול פנים