קטע:מצודות על ירמיהו ז יד

מצודת דוד

"ולמקום וגו'" - הוא ירושלים

"ועשיתי" - ולכן אעשה לבית וגו'