קטע:מצודות על ירמיהו ז יג

מצודת דוד

"ואקרא אתכם" - לשוב אלי בתשובה

"השכם ודבר" - אני משכים ומדבר ע"י הנביאים

מצודת ציון

"עניתם" - מלשון עניה ותשובה