קטע:מצודות על ירמיהו ז ג

מצודת דוד

"ואשכנה" - אשכין אתכם במקום הזה ולא תגלו ממנו

מצודת ציון

"היטיבו" - מלשון טוב ותקון וכן ותיטב את ראשה (מלכים ב' ט)

"ומעלליכם" - מעשיכם