פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו ו כב

מצודת דוד

"יעור" - יהיה נעור לבוא מסוף הארץ ר"ל ממרחק

"מארץ צפון" - הוא בבל

מצודת ציון

"יעור" - מלשון התעוררות

"מירכתי" - מסוף וכן ולירכתי המשכן ימה (שמות כו)