קטע:מצודות על ירמיהו ו יט

מצודת דוד

"כי על דברי" - כי אל דברי אשר ביד הנביאים לא הקשיבו וגם אל תורתי שנתתי ביד משה לא הקשיבו וימאסו בה

"פרי מחשבותם" - גמול מחשבותם

"שמעי הארץ" - אתם יושבי הארץ שמעו מה שאני מתרה בהם